Nieuws

Voor het hoofdkantoor van ABN AMRO het berekenen van de maximale bezettingsgraad. Dit met het programma OntruiMR waarmee de opvang endoorstroomcapaciteit berekend kan worden.

In het kader van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 mag men, mits als gelijkwaardigheid is aangetoond, brandcompartimenten toepassen die groter zijn dan de grenswaarde vanuit het Bouwbesluit. Zo werd er veel gebruik gemaakt van het concept ‘Beheersbaarheid van Brand’ om te bepalen of een overschrijding van brandcompartimentgrootte is toegestaan. Deze methode koppelt de grootte van een brandcompartiment aan de aanwezige…

Al meer dan helft van het aantal doden bij een brand bestaat in het eerste kwartaal van 2015 uit ouderen. Dat zijn er volgens René Hagen, lector brandpreventie aan de Brandweeracademie, veel meer dan voorgaande jaren. René doet hier onderzoek naar. Dhr Hagen heeft niet de illusie dat branden voorkomen kunnen worden maar wat wel…

De laatste jaren zijn veel inspecties uitgevoerd, ook door Sommers Advies brandveiligheid, naar de brandveiligheid in bouwwerken uit verschillende categorieën. Zo zijn o.a. studentwoningen, zorgcentra, discotheken, kantoorpanden, winkelcentra  en overdekte speeltuinen aan een uitgebreide onderzoek onderworpen. Vrijwel geen enkel pand is foutloos. Bij de onderzochte gebouwen zijn vaak kleine maar ook één of meer grote…

De brand die 20 februari woede in seniorencomplex De Notenhout heeft zo uit de hand kunnen lopen doordat o.a. niet alle brand- en rookwerende deuren goed functioneerden. Dit is gebleken uit onderzoek van de gemeente Nijmegen. Ook voldeed de brandtrap in één van de vleugels niet. Volgens de gemeente zijn er geen fouten gemaakt bij…

Vanaf 1 juli aanstaande krijgen particulieren meer vrijheid bij het (laten) ontwerpen en bouwen van hun huis waardoor het Bouwbesluit 2012 hierop wordt aangepast. Het voorstel hiervoor is recent naar de Tweede Kamer gestuurd. Als het voorstel wordt aangenomen, dan zijn o.a. de volgende passages uit het Bouwbesluit na 1 juli op brandveiligheidsgebied gewijzigd: Vluchtrouteaanduidingen In het huidige Bouwbesluit…