Referenties

Ook voor diverse andere adviesbureaus diverse opvang- en doorstroomberekeningen gemaakt met het rekenprogramma OntruiMR van Peutz. Zo o.a. voor hoofdkantoor ABN-AMRO Berden mode Heerlen Pro Rail Utrecht Opstandingskerk Utrecht Pand Hogehilweg 20 Amsterdam Action Haarlem

Voor een periode van ca. 6 maanden ter vervanging van een zieke medewerker aldaar, deeltijd toezichthouder geweest bij de Veiligheidsregio Brabant zuidoost standplaats Helmond. De werkzaamheden hier was het uitvoeren van controles brandveiligheid bij diverse panden in Helmond op basis van brandveilig gebruik. Dit verwerken in het zaaksysteem aldaar en het verzorgen van een bevestigingsbrief…

Voor het hoofdkantoor van ABN AMRO het berekenen van de maximale bezettingsgraad. Dit met het programma OntruiMR waarmee de opvang endoorstroomcapaciteit berekend kan worden.

In opdracht van de huurdersbelangenvereniging Granida te Eindhoven is een quick-scan uitgevoerd. Hier is een rondgang door het pand gemaakt en brandveiligheidsituatie bekeken. De bevindingen zijn tijdens de rondgang al zijdelings besproken en hierna nog eens uitgewerkt in een heldere rapportage en een aandachtspuntenlijst naar belangrijkheid. Zo hebben zij vrij helder een globaal overzicht gekregen qua…

Voor een grote rundveestal die de 2.500 m² overschreed werd een vuurlastberekening gevraagd of de overschrijding binnen het concept Beheersbaarheid van Brand bleef. Toen na de berekening dit bleek is men akkoord gegaan met de overschrijding.

Een aantal bewoners ondervonden hinder van een aanwezige situatie zoals te zien was op de foto die door de opdrachtgever, de Vereniging van Eigenaren, is gemaild. De bewoners claimden dat de situatie in strijd is met brandveiligheid omdat het de enige vlucht route deels blokkeert of hindert. De VvE had  graag een brandveiligheidadvies verwerkt in een kort…

Voor installatiebureau Pals de vuurlast opnieuw berekend voor en door de uitbreiding van Intratuin Breda. Hieruit kwam naar voren dat de uitbreiding nog bij het bestaande BvB-compartiment geteld mocht worden en nog binnen de norm bleef. De gehele Intratuin als één BvB-compartiment was niet mogelijk. In het rapport Beheersbaarheid van Brand wat verzorgt wordt waarin…

Brandoverslagberekeningen vanuit dakkapellen tussen twee geschakelde woningen. Geen standaard berekening volgens NEN 6068. Door creatief met deze norm om te gaan maar toch realistisch te blijven hebben we deze situatie als een gelijkwaardigheid toch kunnen berekenen. Deze berekening vergezeld met een duidelijke rapportage hoe de gelijkwaardigheid is ingestoken is door het bevoegd gezag geaccepteerd. De…

Met passie voor historie koopt Rossence monumentaal en industrieel erfgoed om dit na renovatie en restauratie te verhuren of te verkopen. Rossence is tot in detail betrokken bij elk project. Samen met een team van bouwbedrijven, ambachtelijke specialisten, architecten en adviseurs wordt met veel ambitie, inventiviteit en kwaliteit van elk object een uniek gebouw gemaakt,…

Older updates