Het vultijdenmodel zoals TNO dat heeft opgesteld heeft een aantal voordelen t.o.v. de NEN 6093 maar kent ook zijn beperkingen. Onder andere de beperkingen stapelhoogte.

Vultijdmodel van TNO

Met het vultijdenmodel, ook wel rooklaagdikte berekening genoemd, wat door TNO is ontwikkeld kan antwoord gegeven worden op de vraag:

  • wat is de te verwachten brandontwikkeling
  • hoeveel rook komt daarbij vrij
  • na hoeveel tijd heeft de rooklaag een bepaalde dikte

Met deze antwoorden kan men, al dan niet in combinatie met een opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening, aangetoond worden dat ondanks een langere vluchtweg, dus vluchttijd, er toch voldaan wordt aan de prestatie eis voor veilig vluchten.  Het is dus eventueel een mogelijkheid om gelijkwaardigheid aan te tonen voor veilig vluchten.
In het model kan de aanwezigheid van een RWA- of sprinklerinstallatie worden meegenomen zodat tevens het effect van deze installaties inzichtelijk kan worden gemaakt.
Ondanks dat dit model al vele jaren oud is, kan er voor eenvoudige situaties nog steeds een goed beeld van de beschikbare ontruimingstijd verkregen worden.

De berekening of berekening inclusief rapportage/advies wordt na opdracht binnen 5 werkdagen verzorgt.

Voor nadere informatie, advies of voor het aanvragen van een offerte, neem direct contact op zodat u vrijblijvend kan worden geadviseerd over de mogelijkheden.


Wilt u graag meer weten over het vultijdenmodel?

Neem direct contact op