In het PvE brandmeld- en ontruimingsinstallatie wordt de basis vastgelegd voor het ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie. Het PvE vormt tevens de eerst noodzakelijke stap voor het certificeren van de installatie. Verder is het PvE een uitstekend uitgangspunt voor het aanvragen van offertes bij de installateurs en/ of branddetectiebedrijven. Sommers Advies brandveiligheid kan voor u een PvE voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie verzorgen.

Voor nadere informatie, advies of voor het aanvragen van een offerte, neem direct contact op zodat u vrijblijvend kan worden geadviseerd over de mogelijkheden.


Wilt u graag meer informatie over het PvE voor brandmeldinstallaties?

Neem direct contact op