Uit een onderzoek blijkt dat in vrijwel geen enkel pand de brandcompartimentering correct is. In een bestaand pand is in de loop der tijd mogelijk intern wat aangepast, hebben verplaatsingen plaats gevonden, zijn installaties aangepast, enz. Hierdoor is het mogelijk dat men niet meer geheel voldoet aan de brandveiligheidseisen vanuit het Bouwbesluit of andere regelgeving. Daarom is het nuttig of noodzakelijk dat eens in de zoveel tijd een brandveiligheidscan gemaakt wordt.

Tijdens de rondgang worden de brandveiligheidaspecten bekeken en gecontroleerd zoals o.a. brandscheidingen (status, doorvoeringen, afdichtingen, deuren/ramen, enz), compartimentgrootte, vluchtwegen (status), vlucht- en nooddeuren (aantal, uitvoering, enz), brandslanghaspels (aantal, bereikbaarheid, zichtbaarheid, enz), aanwezigheid noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandmeldinstallatie (uitvoering, enz) en eventueel andere aanwezige brandveiligheidinstallaties.

De bevindingen worden verwerkt in een heldere rapportage in begrijpend Nederlands en eventueel op tekening aangepast. Zo hebt u duidelijk in beeld waar in de loop der jaren de knelpunten zijn ontstaan en heb u in één oogopslag een overzicht van de punten die aangepast moeten worden en/of punten die aandacht behoeven.

Wel even voor alle duidelijkheid, Sommers Advies voert geen tests uit op de aanwezige installaties. Dit is aan de desbetreffende installateur.


Brandveiligheidscan uit laten voeren? Of wilt u meer weten?

Neem direct contact op